کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس
ژوئن 2, 2018

جايگاه ماده معدني و سوابق مطالعاتي

كانسار فسفات اسپر در حدود 40 متر بالا تر از قاعده سازند پابده پس از آهكهاي ديسكي شكل همراه با دانه هاي ماسه اي از ضخامت […]
ژوئن 2, 2018

زمين شناسي ناحيه اي

محدوده اكتشافي اسپر از ديدگاه زمين شناسي در كمربند چين خورده زاگرس قرار دارد . كمر بند چين خوره زاگرس از سمت شمال شرق به جنوب […]
ژوئن 2, 2018

تاريخچه اكتشاف فسفات در ايران

اولين پيگردهاي فسفات در ايران در منطقه زاگرس به عمل آمداست. اين پي جوئي ها كه از سال 1336توسط كارشناسان خارجي آغاز شده بود در سال […]